Strong

4128

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 211 razy w 202 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 179 razy w 170 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady