Strong

4134

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 119 razy w 117 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 102 razy w 100 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady