Strong

4137

(1 - 20) z 90

znaleziono łącznie 166 razy w 165 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 90 razy w 90 wersetach, w Septuagincie 76 razy w 75 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady