Strong

4143

(1 - 20) z 64

znaleziono łącznie 96 razy w 90 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 67 razy w 64 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady