Strong

4145

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 60 razy w 60 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 31 razy w 31 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady