Strong

4149

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 96 razy w 92 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 74 razy w 71 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady