Strong

4152

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 27 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady