Strong

4159

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 60 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 30 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady