Strong

4164

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 31 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady