Strong

4166

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 96 razy w 82 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 78 razy w 65 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady