Strong

4172

(1 - 20) z 155

znaleziono łącznie 1372 razy w 1198 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 164 razy w 155 wersetach, w Septuagincie 1208 razy w 1043 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady