Strong

4178

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 20 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady