Strong

4183

(1 - 20) z 331

znaleziono łącznie 916 razy w 850 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 365 razy w 331 wersetach, w Septuagincie 549 razy w 517 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady