Strong

4189

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 48 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 41 razy w 39 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady