Strong

4198

(1 - 20) z 147

znaleziono łącznie 1143 razy w 1023 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 154 razy w 147 wersetach, w Septuagincie 989 razy w 876 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady