Strong

4202

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 71 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 43 razy w 37 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady