Strong

4204

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 49 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 37 razy w 35 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady