Strong

4209

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 37 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 32 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady