Strong

4214

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 34 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady