Strong

4215

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 217 razy w 188 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 201 razy w 172 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady