Strong

4218

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 83 razy w 76 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 54 razy w 48 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady