Strong

4228

(1 - 20) z 86

znaleziono łącznie 334 razy w 315 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 93 razy w 86 wersetach, w Septuagincie 241 razy w 229 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady