Strong

4229

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 59 razy w 58 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 48 razy w 47 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady