Strong

4245

(1 - 20) z 67

znaleziono łącznie 218 razy w 211 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 67 razy w 67 wersetach, w Septuagincie 151 razy w 144 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady