Strong

4250

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 42 razy w 41 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 27 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady