Strong

4286

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 23 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 11 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady