Strong

4314

(1 - 20) z 673

znaleziono łącznie 4278 razy w 3614 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 724 razy w 673 wersetach, w Septuagincie 3545 razy w 2933 wersetach, w innych pismach 9 razy w 8 wersetach.

Przekłady