Strong

4314

(1 - 20) z 674

znaleziono łącznie 4279 razy w 3615 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 725 razy w 674 wersetach, w Septuagincie 3545 razy w 2933 wersetach, w innych pismach 9 razy w 8 wersetach.

Przekłady