Strong

4337

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 114 razy w 114 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 88 razy w 88 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady