Strong

4352

(1 - 20) z 54

znaleziono łącznie 239 razy w 226 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 60 razy w 54 wersetach, w Septuagincie 179 razy w 172 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady