Strong

4355

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 19 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady