Strong

4369

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 263 razy w 255 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 243 razy w 235 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady