Strong

4404

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 183 razy w 168 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 173 razy w 158 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady