Strong

4412

(1 - 20) z 59

znaleziono łącznie 65 razy w 65 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 59 razy w 59 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady