Strong

4432

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 15 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady