Strong

4434

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 128 razy w 124 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 92 razy w 88 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady