Strong

444

(1 - 20) z 503

znaleziono łącznie 1639 razy w 1472 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 559 razy w 503 wersetach, w Septuagincie 1077 razy w 966 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady