Strong

4448

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 25 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady