Strong

4453

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 34 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 11 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady