Strong

4487

(1 - 20) z 67

znaleziono łącznie 541 razy w 520 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 70 razy w 67 wersetach, w Septuagincie 471 razy w 453 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady