Strong

450

(1 - 20) z 111

znaleziono łącznie 532 razy w 516 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 112 razy w 111 wersetach, w Septuagincie 420 razy w 405 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady