Strong

4506

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 21 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady