Strong

4526

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 53 razy w 51 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 49 razy w 47 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady