Strong

4531

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 73 razy w 71 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 58 razy w 57 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady