Strong

4549

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 389 razy w 319 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 380 razy w 313 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady