Strong

4571

(1 - 20) z 179

znaleziono łącznie 203 razy w 183 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 197 razy w 179 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 0 wersecie, w innych pismach 5 razy w 4 wersetach.

Przekłady