Strong

4578

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 27 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady