Strong

4582

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 38 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady