Strong

4591

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 22 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 16 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady