Strong

4592

(1 - 20) z 69

znaleziono łącznie 178 razy w 166 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 77 razy w 69 wersetach, w Septuagincie 97 razy w 95 wersetach, w innych pismach 4 razy w 2 wersetach.

Przekłady