Strong

4601

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 19 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady